KIT DIGITAL

Les empreses, petites empreses o Microempreses de 1 a 50 empleats, poden beneficiar-se del Kit digital a través del denominat «bono digital» que et permet accedir a sol·luciones de digitalització.

Pots veure l'import màxim que pots obtenir amb el bonus segons el teu segment més avall, a l'apartat dels segments.

Sitio WEB y presencias en Internet

Aquesta secció inclou la creació de pàgines web i expansió de la marca. Portals corporatius, catàlegs, o webs a mida

des de 2800€
Veure més informació

Business Intelligence y Analítica

Aquesta secció incloul'estudi i anàlisi del teu tràfic per optimitzar i descobrir processis i desenvolupaments que millorin l'experiència dels usuaris, i així aconseguir objectius de venda, contacte i millorar la posició i reputació de la marca

des de 150€/mes
Veure més informació

Ciberseguridad

Aquesta secció o categoria inclou accions per la protecció de dades, permisos, encriptació de continguts i creació de backups de seguretat

des de 55€/mes
Veure més informació

Comercio electrónico

Aquesta secció o categoría inclou la creació de pàgines web tipus E-Commerce, alta de catàleg de productes, integració de TPV, disseny responsive i per suposat amb un posicionament bàsic a internet

des de 3600€/mes
Veure més informació
Segment 1
2.000€
Empreses d'entre 1 i menys de 3 empleats o autònomos
Segment 2
6.000€
Empreses d'entre 3 i menys de 10 empleats
Segment 3
12.000€
Empreses d'entre 10 i menys de 50 empleats

Aquestes empreses podràn rebre fins a un màxim de 12.000€ en ajuts que tindràn que utilitzar a la digitalització dels seus negocis escollint digitalitzadors del Kit digital que millor s'adaptin a les necessitats dels seus negocis.
Per a poder accedir al Kit Digital hauràn de fer-ho a través d'un o varis agents digitalitzadors que podràn trobar a la pàgina acceleraPyme. Això últim és importatn perque les empreses digitalitzadores són les que acompanyaràn en tot el procés de sol·licitut a les empreses
Què és el Kit Digital per a empreses?

Quins son els requisits per sol·licitar el Kit Digital?

  1. Has de tenir la consideració d'empresa petita, microempresa, o autònom..
  2.  Estar en situació d'alta, estar inscrit al Cens d'empresaris, professionals i retenedors de l'agencia estatal d'administració Tributària o en el cens equivalent de l'administració Tributaria foral, que ha de reflectir l'activitat econòmica efectivament desenvolupada a la data de sol·licitud de l'ajut, i tenir l'antiguitat mínima que s'estableix a la convocatòria.
  3. No tenir la consideració d'empresa en crisis.
  4. No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la comisió Europea que hagi declarat un ajut il·lega e incompatible en el mercat comú
  5. No incurrer  en cap de les prohibicions previstes a l'article 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  6. Estar al corrent de les obligaciones tributàrias i davant la Seguretat Social.
  7. No superar el límit de ayudas de minims (de petita quantitat).
  8. Disposar de l'evaluació del Nivell de Maduresa Digital, d'acuerdo amb el test de diagnóstic disponible en la plataforma Acelera pyme.

1

Regístrate en nuestro área privada y completa el test de diagnóstico digital.

2

Consulta la información disponible de las soluciones de digitalización que pondrá a tu disposición el programa Kit Digital.

3

Próximamente podrás acceder a los trámites para solicitar tu bono Kit Digital.

1

Próximamente podrás acceder al catálogo de Agentes Digitalizadores.

2

Próximamente podrás acceder al catálogo de Agentes Digitalizadores.